Centropa magazín

Bezpečnosť a značenie

Svetlíky pomáhajú proti požiarom

V prípade požiaru vo veľkých výrobných firmách, je najdôležitejšie zaistiť bezpečnú evakuáciu osôb v budove. V každej takejto firme musí byť maximálne zaistená bezpečnosť a to formou únikových ciest. Každý projektant tak pred stavbou musí posúdiť veľkosť priestorov, druh činnosti, ktorá sa v mieste vykonáva. A podľa toho vhodne určiť počet, umiestnenie, rozmery a a ďalšie detaily potrebné k maximalizácii bezpečia všetkých osôb a majetku. Ako ale dosiahnuť čo možno najväčšiu bezpečnosť?

Svetlíky vám pomôžu

S bezpečnosťou únikových ciest vám výrazne pomôžu svetlíky. Tie sa väčšinou inštalujú na strechu a práve táto vychytávka vám výrazne pomôže napríklad v prípade výpadku prúdu. Vďaka tomu, že do priestoru prepúšťa prirodzené svetlo, tak vám osvetlí priestory. Okrem toho je ich hlavnou úlohou odvetrávanie a môžu vám náramne pomôcť v prípade požiaru. Dym z požiaru má totiž tendenciu stúpať smerom nahor. V prípade, že by ste v budove nemali svetlíky, tak sa v nej dym nahromadí a nemá kadiaľ uniknúť. Ak však strešné svetlíky z Lexanu máte nainštalované, tak sa v prípade požiaru otvoria a dym tak bude unikať smerom von. Zaručí vám to, že sa osoby vo vnútri nezačnú dusiť a môžu im aj zachrániť život.

 

Správne označenie je základ

Pre dosiahnutie maximálneho bezpečia je potrebné ďalej mať viditeľné označenie únikových ciest, ktoré nesmie nikto prehliadnuť. Značenie únikových ciest a núdzových východov sa riadi predovšetkým podľa platných slovenských zákonov. Na prvý pohľad to vyzerá, že o nič nejde, ale bezpečnostné značenie musí spĺňať niekoľko podmienok.

 

 • značenie vás musí dostatočne upozorniť na možné prekážka, na ktoré môžete na únikovej ceste naraziť. Ako napríklad rôzne stavebné konštrukcie a pod.
   

   

 • musí Vás upozorní na možnosť pádu - to platí najmä pre schodisko alebo keď sa zmení sklon terénu.
   

   

 • značenie nesmie ovplyvniť prípadný dym z požiaru a musí tak byť neustále dobre viditeľné. To znamená, že musí byť usadené maximálne do výšky 2,5 metra.
   

   

 • musí byť vyrobené z fotoluminiscenčného materiálu, ktorý pohlcuje svetlo a v tme ho vyžaruje späť. To znamená, že značky akoby svieti a sú tak ďaleko viditeľnejšie.

Add comment


Najnovšie články z tejto kategórie

Nákup požiarnych uzáverov - na čo si dať pozor?

Asi vám nemusíme hovoriť, v čom sa požiarne uzávery líši od obyčajných dverí, vstupov a vjazdov. Čo vám ale musíme povedať, že by ste ich nákup určite mali premyslieť. V najhorších prípadoch ide totiž v priemysle o životy a tie rozhodne nechcete riskovať kvôli chýbajúcim protipožiarnym uzáverom alebo kvôli ich zlému výberu. Máme pre vás niekoľko tipov na to, ako sa vyhnúť zbytočným problémom, ktoré by mohli neuváženým nákupom nastať.

Číst

Zahradzovacie stĺpiky s pásom miesto kužeľov

Ako usmerňovače dopravy nemusia slúžiť len nevzhľadné dopravné kužele. Svoju funkciu síce plní na jednotku, sú ľahké a ľahko prenosné, ale ak sa snažíte usmerniť prevádzku napríklad na parkovisku pred miestom konania nejaké významné spoločenské akcie, sú mohutné kužele nevyhovujúce. Ich skvelou náhradou sú zahradzovacie stĺpiky, ktoré sú elegantné a na takéto akcie oveľa vhodnejšie.

Číst

Nanášania epoxidových stierok

Podlaha je základem všetkého! Ak totiž kontrola zistí, že úraz bol v dôsledku nepriaznivých podkladov, môže dôjsť k veľkej pokute alebo uzatvoreniu prevádzky pre havarijnú situáciu. Tento článok vás informuje o možnostiach opravy existujúcej podlahy bez toho, aby ste museli na dlhé týždne prerušiť prevádzku. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dosiahol.

Číst

AlumniEuropae magazín
Svet firemných budov