Centropa magazín

Management firiem

Externý manažér, ktorý vie pracovať

Hovorí vám niečo pojem management? Ak nie, tak dovoľte, aby som ho predstavil. Ide o proces systematického plánovania, organizovanie a rozhodovanie, vedenie ľudí a kontroly za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa spoločnosti. Top manažéri sú ľudia, ktorí sú svojím spôsobom vizionári, plánovači a riešitelia problémov svojho tímu. Jeho cieľom je neustály pokrok vpred a sústredí sa na vytvorenie súdržnosti tímu, pretože v tom je úspech. Ak týmto manažérom nedisponujeme, môžeme si ho požičať. Tomuto druhu manažmentu sa hovorí interim.

 

Interim management

V Slovenskej republike ide o novinku, avšak sa teší veľmi veľkému záujmu a dôležitosti. Stačí sa pozrieť na ekonomické podmienky a nie je čomu sa čudovať. V roku 2010 dokonca vznikla Slovenskej Asociácie Interim Managementu (Caim).

Ako som už načal v úvodnom odseku, interim management je tu pre tých, ktorí nemajú vo vlastných radoch zdatného manažéra. Jedná sa teda o dočasné poskytnutie manažérskych zručností a skúseností na určenú dobu. Manažér má za úlohu dosiahnuť dopredu stanoveného cieľa. Interim manažér sa správa rovnako ako keby bol zamestnancom danej spoločnosti. Interim manažment môžeme rozdeliť do niekoľkých smerov:

  • Zmenový - Spoločnosť potrebuje realizovať okamžitú zmenu (kríza, transformácia)
  • Projektový - Spoločnosť potrebuje pomôcť so zavedením projektu (nový softvér)
  • Substitučná - Spoločnosť potrebuje nahradiť náhle uvoľnenú pozíciu

Výhody interim managementu

Niekto by mohol povedať, prečo je potreba niekoho najať, keď si na trhu môže nájsť manažérov koľko len chce. Nie je to zďaleka tak jednoduché, nájsť kvalitného, skúseného manažéra s prirodzenou vedúcou osobnosťou. Hľadaním by ste strávili týždne, možno mesiace. Manažéra potrebujete hneď! Tu uvediem niekoľko bodov, v čom spočíva výhoda interim manažéra:

Objektivita

Jednou z najdôležitejších faktov, ktoré je potrebné spomenúť je to, že najatý interim manažér nemá potrebu budovať svoju pozíciu v danej firme, takže sa môže okamžite venovať danej problematike. Spoločnosti navyše dodá svoj objektívny pohľad na danú situáciu, bez toho by bol akokoľvek ovplyvňovať predchádzajúcim vývojom a procesom vo vnútri spoločnosti.

efektivita
Keďže sa jedná o niekoho nového, celkom prirodzene zamestnanci nevedia, čo od neho majú čakať. Pristupujú k manažérovi so značnou autoritou. Naopak manažér v nich vzbudzuje dôveryhodnosť. Tieto aspekty zaručujú dosiahnutie vytýčených cieľov.

zodpovednosť
Interim manažér nesie značnú zodpovednosť za dodržiavanie stanovených cieľov v zmluve.

rýchlosť
Manažéra potrebujete ihneď, možno povedať, že "včera bolo neskoro". Interim manažér je schopný nastúpiť do spoločnosti v rádoch dní a od prvej chvíle začať efektívne pracovať. Tento aspekt záleží na problematike problému, ktorú si musí pripraviť.

TIP: Pozrite sa na rozhovor s Jiřím Jemelka na serveri Mladý Podnikateľ. Môžete si ho tiež pustiť ako podcast.

Nevýhody interim managementu


Počas procesu výberu interim manažéra je potreba dobre vyberať. Zamerať by ste sa mali na skúsených manažérov s bohatou históriou a dobrými recenziami. Zlý výber vám môže situáciu ešte sťažiť. Pri zostavovaní zmluvy si jasne vytýčte ciele. V prípade nesplnenia, môžete žiadať náhradu. Pokiaľ nebude manažér vzbudzovať dostatočnú dôveryhodnosť u vašich zamestnancov, okamžite spoluprácu stopnite, strácate čas i peniaze.

Tags: manažéř interim manažéř

Add comment


Najnovšie články z tejto kategórie

Ako mať dobrú reklamu

 

 

Aby ste získali pozornosť potenciálnych zákazníkov, tak musíte byť proste vidieť. A k tomu aby ste boli vidieť, tak musíte vykonávať kroky, ktoré vám so zviditeľnením výrazne pomôžu. Možností je v dnešnej dobe priehrštie. Napriek tomu veľa ľudí, firiem a podnikateľov si stále nevie rady. Tých možností a všemožných foriem propagáciou je totiž toľko, že sa v nich skrátka a jednoducho stratíte. Neviete ako a kde začať a nakoniec sa v tom stratíte tak, že vlastne skončíte na úplnom začiatku.

Číst

Ako zachrániť firmu

Kríza vo firme je nepríjemnou záležitosťou a jej prekonanie nie je práve jednoduchou záležitosťou. Kríza vo firmách často vedie k predaju firmy v horších prípadoch k likvidácii. Na to sa zamerať, ak chcete, aby vaša firma povstala z popola ako bájny Fénix?

Číst

Externý manažér, ktorý vie pracovať

Hovorí vám niečo pojem management? Ak nie, tak dovoľte, aby som ho predstavil. Ide o proces systematického plánovania, organizovanie a rozhodovanie, vedenie ľudí a kontroly za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa spoločnosti. Top manažéri sú ľudia, ktorí sú svojím spôsobom vizionári, plánovači a riešitelia problémov svojho tímu. Jeho cieľom je neustály pokrok vpred a sústredí sa na vytvorenie súdržnosti tímu, pretože v tom je úspech. Ak týmto manažérom nedisponujeme, môžeme si ho požičať. Tomuto druhu manažmentu sa hovorí interim.

 

Číst

AlumniEuropae magazín
Svet firemných budov