Centropa magazín

Management firiem

Ako zachrániť firmu

Kríza vo firme je nepríjemnou záležitosťou a jej prekonanie nie je práve jednoduchou záležitosťou. Kríza vo firmách často vedie k predaju firmy v horších prípadoch k likvidácii. Na to sa zamerať, ak chcete, aby vaša firma povstala z popola ako bájny Fénix?

Máme čo ponúknuť?

Ako prvý je potreba zamyslieť sa nad vaším produktom / službou. Je po nich na trhu dopyt? Ste v danej oblasti jednička? Máte unikátny know-how? Skrátka, máte ešte svojim zákazníkom čo ponúknuť? V období firemnej krízy sa oplatí venovať sa tomu, čomu najlepšie rozumiete namiesto púšťanie sa do nových riskantných projektov.

A čo firemná kultúra?

Kultúra vo firme, čože? Áno počujete správne, zistite aká vo vašej firme atmosféra, aké sú vzťahy medzi zamestnancami, zdieľa vaši zamestnanci rovnaké hodnoty alebo si každý kope na vlastnom piesočku? Prístup zamestnancov a manažérov je alfou a omegou, bez ich dôvery z krízy len ťažko vyviaznete.

Problémy? tie nemáme

Firma sa v kríze môže ocitnúť z mnohých dôvodov a je naivné si myslieť, že za to môžu iba vonkajšie vplyvy. Hľadajte problémy vnútri firmy, nevyhýbajte sa nepríjemným otázkam, dajte si prácu s analýzou vnútorného prostrednej vášho podniku. Vytiahnite svoje kostlivca zo skrine a postavte sa im čelom.

Správni ľudia na správnom mieste

Zamyslite sa nad vašimi kľúčovými zamestnancami, jedná sa o kompetentné jedinca so skúsenosťami? V Česku je bohužial nemilú praktikou obsadzovaní kľúčových pozícií cez protekciu. Neschopní jedinci využívajúci svojho postu dokážu spôsobiť odliv talentov z firmy. Ak vaša firma potýka z vysokou fluktuáciou, nebolo by od veci preskúmať čo za tým väzí a vykonať potrebné opatrenia.

Nie je hanba osloviť odborníkov

Nie je od veci si na vzkriesenie firmy najať odborníkov. Ponúknu vám objektívny pohľad na súčasný stav a pomôžu vám nájsť riešenie vašej situácie. Krízový manažér vám ukáže novú cestu a pomôže so zavedením zmien v organizácii.

Add comment


Najnovšie články z tejto kategórie

Ako mať dobrú reklamu

 

 

Aby ste získali pozornosť potenciálnych zákazníkov, tak musíte byť proste vidieť. A k tomu aby ste boli vidieť, tak musíte vykonávať kroky, ktoré vám so zviditeľnením výrazne pomôžu. Možností je v dnešnej dobe priehrštie. Napriek tomu veľa ľudí, firiem a podnikateľov si stále nevie rady. Tých možností a všemožných foriem propagáciou je totiž toľko, že sa v nich skrátka a jednoducho stratíte. Neviete ako a kde začať a nakoniec sa v tom stratíte tak, že vlastne skončíte na úplnom začiatku.

Číst

Ako zachrániť firmu

Kríza vo firme je nepríjemnou záležitosťou a jej prekonanie nie je práve jednoduchou záležitosťou. Kríza vo firmách často vedie k predaju firmy v horších prípadoch k likvidácii. Na to sa zamerať, ak chcete, aby vaša firma povstala z popola ako bájny Fénix?

Číst

Externý manažér, ktorý vie pracovať

Hovorí vám niečo pojem management? Ak nie, tak dovoľte, aby som ho predstavil. Ide o proces systematického plánovania, organizovanie a rozhodovanie, vedenie ľudí a kontroly za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa spoločnosti. Top manažéri sú ľudia, ktorí sú svojím spôsobom vizionári, plánovači a riešitelia problémov svojho tímu. Jeho cieľom je neustály pokrok vpred a sústredí sa na vytvorenie súdržnosti tímu, pretože v tom je úspech. Ak týmto manažérom nedisponujeme, môžeme si ho požičať. Tomuto druhu manažmentu sa hovorí interim.

 

Číst

AlumniEuropae magazín
Svet firemných budov