Svetlíky pomáhajú proti požiarom

V prípade požiaru vo veľkých výrobných firmách, je najdôležitejšie zaistiť bezpečnú evakuáciu osôb v budove. V každej takejto firme musí byť maximálne zaistená bezpečnosť a to formou únikových ciest. Každý projektant tak pred stavbou musí posúdiť veľkosť priestorov, druh činnosti, ktorá sa v mieste vykonáva. A podľa toho vhodne určiť počet, umiestnenie, rozmery a a ďalšie detaily potrebné k maximalizácii bezpečia všetkých osôb a majetku. Ako ale dosiahnuť čo možno najväčšiu bezpečnosť?

Svetlíky vám pomôžu

S bezpečnosťou únikových ciest vám výrazne pomôžu svetlíky. Tie sa väčšinou inštalujú na strechu a práve táto vychytávka vám výrazne pomôže napríklad v prípade výpadku prúdu. Vďaka tomu, že do priestoru prepúšťa prirodzené svetlo, tak vám osvetlí priestory. Okrem toho je ich hlavnou úlohou odvetrávanie a môžu vám náramne pomôcť v prípade požiaru. Dym z požiaru má totiž tendenciu stúpať smerom nahor. V prípade, že by ste v budove nemali svetlíky, tak sa v nej dym nahromadí a nemá kadiaľ uniknúť. Ak však strešné svetlíky z Lexanu máte nainštalované, tak sa v prípade požiaru otvoria a dym tak bude unikať smerom von. Zaručí vám to, že sa osoby vo vnútri nezačnú dusiť a môžu im aj zachrániť život.

Správne označenie je základ

Pre dosiahnutie maximálneho bezpečia je potrebné ďalej mať viditeľné označenie únikových ciest, ktoré nesmie nikto prehliadnuť. Značenie únikových ciest a núdzových východov sa riadi predovšetkým podľa platných slovenských zákonov. Na prvý pohľad to vyzerá, že o nič nejde, ale bezpečnostné značenie musí spĺňať niekoľko podmienok.

  • značenie vás musí dostatočne upozorniť na možné prekážka, na ktoré môžete na únikovej ceste naraziť. Ako napríklad rôzne stavebné konštrukcie a pod.

  • musí Vás upozorní na možnosť pádu - to platí najmä pre schodisko alebo keď sa zmení sklon terénu.

  • značenie nesmie ovplyvniť prípadný dym z požiaru a musí tak byť neustále dobre viditeľné. To znamená, že musí byť usadené maximálne do výšky 2,5 metra.

  • musí byť vyrobené z fotoluminiscenčného materiálu, ktorý pohlcuje svetlo a v tme ho vyžaruje späť. To znamená, že značky akoby svieti a sú tak ďaleko viditeľnejšie.

Add comment


Chcete u nás publikovať článok?
Kontaktujte nás e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Určite sa dohodneme.